מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה חשובה - גבולות הסמכות והאחריות של מתכננים בפעולותיהם אל מול תאגידי המים


לכבוד חברי איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים

שלום רב,

ברצוני לעדכן אתכם כי בתקופה האחרונה פעלתי בשיתוף עם מנכ"ל הארגון אל מול יועמ"ש הארגון ויועצי הביטוח של הארגון במטרה לקבל תמונת מצב מסודרת של גבולות הסמכות והאחריות של מתכננים בפעולותיהם אל מול תאגידי המים. בעקבות מספר פגישות שקיימנו בנושא, הכינו היועצים המשפטיים של הארגון, ממשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן, מזכר ובו הנחיות והמלצות לפעולה. 

מצ"ב המזכר שהכינו היועצים המשפטיים. אני ממליץ לכולם לקרוא אותו וללמוד אותו.

בברכה,
מהנדס יצחק ברבי 
יו"ר איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים בארגון