מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

תוצאות הבחירות באיגוד תברואה לתפקיד יו"ר וחברי הנהלה


חברי איגוד תברואה יקרים,

אנא ראו באמצעות הקישור מטה לעיונכם, את מכתבו של יועמ"ש הארגון ובו פירוט על תוצאות הבחירות שהתקיימו באיגוד.

בברכה,                              

מזכירות הארגון