מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון בדבר תוצאות הבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי תברואה

חברים יקרים,

כפי הידוע, תהליך ההצבעה לבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי תברואה התקיים עד ליום 14.8.14, בשעה 12:00 בצהרי היום.
הצבעות החברים אשר לקחו חלק בבחירות, נשלחו ישירות לכתובת הדוא"ל של יועמ"ש הארגון עו"ד מאור רוט (כפי שצוין בהודעתנו), אשר אמור לבצע את ספירת הקולות ולהעביר את תוצאות הבחירות לידיעתנו ולפרסום מיד לאחר מיכן, בהתאם.

לדאבוננו ומפאת שירות מילואים בהם הוא לוקח חלק בימים אלו, הודעתנו בנושא תדחה ליום א' 24.8.14.

בברכה,
מזכירות הארגון