מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה בדבר הארכת תהליך הבחירות לתפקיד חברי הנהלה בלבד - איגוד מהנדסי תברואה


חברים יקרים שלום רב,
 
בהמשך לפניות קודמות בנושא ובתום התקופה שהועמדה להעברת שמות המועמדים להנהלת האיגוד, מספר השמות של המועמדים המעוניינים להיבחר לתפקיד שקיבלנו הינו נמוך ביותר ולכן, אנו סבורים בעצה אחת עם יועמ"ש הארגון, כי על מנת שחברי הנהלת האיגוד שיבחרו יוכלו למלא את בצורה מיטבית את תפקידם בהתאם לתקנון האיגוד יש צורך בקבלת שמות מועמדים נוספים. 
לפיכך, הוחלט להאריך את תהליך הצעת מועמדים לתפקיד חברי ההנהלה עד ליום 10.7.14 (מצ"ב לו"ז מעודכן לתהליך הגשת המועמדויות והבחירות).
יצוין, כי האיגוד פועל לרווחתנו ולקידום האינטרסים של כולנו ומשכך ישנה חשיבות עליונה כי יעשה ניסיון שהנהלת האיגוד תאויש בצורה המלאה ביותר על פי תקנון האיגוד, לצורך תפקוד יעיל ופרודוקטיבי. 
לפיכך, נודה אם תשתפו פעולה עם הליך זה ותעבירו לידיעתנו שמות מועמדים שיכולים להתאים לתפקיד, כאמור.
לפיכך, נודה על היענותכם להשתתפותכם בתהליך.

בברכה,
מזכירות הארגון