מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

איגוד מהנדסי תברואה הודעה בדבר הארכת תהליך בחירות לתפקיד יו"ר האיגוד וחברי הנהלה

חברים יקרים שלום רב,
 
בהמשך לפניותינו בנושא, ולאור היענות דלה ביותר מצד חברי האיגוד להעברת שמות מועמדים לתפקידים המוצעים לבחירה (יו"ר האיגוד וחברי הנהלה), מצאנו לנכון, בעצה אחת עם היועץ המשפטי של הארגון, להאריך את תהליך הצעת מועמדים עד ליום 11.5.14 (מצ"ב לו"ז מעודכן לתהליך הגשת המועמדויות והבחירות).
 
נודה על היענותכם להשתתפותכם בתהליך.

בברכה,
מזכירות הארגון