מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה על קיום אסיפה כללית של איגוד מהנדסי תברואה ביום 12.2.14


הודעה על קיום אסיפה כללית- איגוד תברואה

האסיפה תתקיים ביום רביעי, 12 בפברואר 2014 בשעה 17:00
באולם הלשכה, קומה ב'- בית המהנדס והאדריכל

** סדר יום ישלח בסמוך למועד האסיפה

אנא שריינו מועד זה

_________________________________________________________________________

טופס רישום- אסיפה כללית איגוד מהנדסי תברואה 12.2.14 

שם משרד: ______________

שם משתתף: _____________