מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הארכת הליך הבחירות לתפקיד חבר/ת הנהלת איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים

חברים יקרים,
 
כזכור, בהתאם לקבוע בתקנון איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים, בימים אלה מתקיים הליך בחירות לתפקיד יו"ר האיגוד ולתפקידי חברי הנהלת האיגוד.
 
בתום התקופה שהועמדה לחברי האיגוד להציג את מועמדותם לכהן לתפקיד יו"ר האיגוד וחברי הנהלת האיגוד, התקבלו שמות של שני מועמדים לתפקיד יו"ר האיגוד, ובהתאם תם המועד שבו ניתן להציע מועמדים לתפקיד זה. יחד עם זאת, עד למועד זה לא התקבלו מספיק שמות של מועמדים המעוניינים להיבחר לתפקיד חבר הנהלת האיגוד. 

לפיכך, בהמלצת יועמ"ש הארגון ובהתאם לתקנון האיגוד, קיים צורך בהארכת התקופה לקבלת שמות מועמדים, על מנת שיוכלו להתקבל שמות של מועמדים נוספים
 
על כן, הוחלט להאריך את תהליך הצעת המועמדים לתפקיד של חברי ההנהלה בחודש נוסף, עד ליום 13.3.19. יתר המועדים הקבועים בהליך הבחירות יידחו בהתאם (כמפורט מטה).
 
יצוין, כי האיגוד פועל לרווחתנו ולקידום האינטרסים של העוסקים בתחום ומשכך ישנה חשיבות עליונה כי יעשה ניסיון שהנהלת האיגוד תאויש בצורה המלאה ביותר על פי תקנון האיגוד, לצורך תפקוד יעיל ופרודוקטיבי. 
לפיכך, נודה אם תשתפו פעולה עם הליך זה ותציגו את מועמדותכם לתפקידים העומדים לבחירה, כאמור.

נודה על היענותכם להשתתפותכם בתהליך.

 
בשלב השני, לאחר קבלת המועמדים כאמור עד לתאריך הנקוב, תפורסם לידיעתכם עד ליום 01.04.19, רשימת המועמדים הסופית להצבעה אישית של כל חבר/ת איגוד.
 
בשלב השלישי, כל חבר/ת איגוד שיהיה/שתהיה מעוניין/ת להשתתף בבחירות, ישלח/תשלח את הצבעתו/ה, שתכלול שם אחד מתוך המועמדים לתפקיד היו"ר ועד 4 שמות מתוך המועמדים לחברי הנהלה, באמצעות הדוא"ל, ליועמ"ש הארגון אשר מהווה גורם ניטרלי חיצוני, בכתובת – garianym@hfn.co.il
 
היועמ"ש ישמור על חשאיות ההצבעה ולא יעביר לאיש את זהות המצביעים ואת תוכן הצבעת כל חבר/ה, אלא יעביר למזכירות הארגון את התוצאות המספריות בלבד – כמה קולות קיבל/ה כל מתמודד/ת, וזאת באמצעות דו"ח שיוכן מראש. 
 
ההצבעה תתאפשר עד ליום 12.5.19, בשעה  12:00. פרסום תוצאות הבחירות יתבצע עד ליום  19.5.19.
 
לפיכך ובהתאם לשלב הראשון – אנא העבירו  עד ליום 13.3.19, בשעה 12:00 ישירות למזכירות הארגון (באמצעות שליחת דוא"ל חוזר) את מועמדותכם לתפקיד יו"ר ההנהלה ו/או לתפקיד חבר הנהלת האיגוד.
 
בברכה,
מזכירות הארגון