אדריכלים ומתכנני ערים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית - ישיבה מיום 14.10.15

שלום רב,

ביום 14.10.15 ולבקשת הארגון, לקחתי חלק בדיון שנערך בכנסת במסגרת דיוניה של הוועדה המיוחדת האמונה על הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
דיון זה התקיים לאחר שהתקבלו מספר החלטות חדשות, אשר הכתיבו פרשנות חדשה ומצמצמת להוראות תמ"א 38 ומבחינתנו, ההשלכה מרחיקת הלכת שלהן, על פרנסת משרדי האדריכלים העוסקים בענף.

ע"פ החלטות אלה ניתן לחשב את זכויות הבנייה התמ"איות ע"פ שטח הקומה הטיפוסית הקיימת + 25 מ"ר לכל יח"ד קיימת במקום להתבסס (כפי שהיה נהוג עד כה) על שטח הקומה הטיפוסית התיאורטית מכוח תקנון התב"ע החלה במקום.
כמו כן, הוחלט כי תוספת 25 מ"ר מכוח תמ"א 38 תינתן רק ליחה"ד הקיימות ולא גם לחדשות.

בעקבות גזרות אלה החליטה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברמת גן להקפיא מיזמי תמ"א 38 בעיר, ואחריה הודיעה כך גם הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגבעתיים.
בדיון הוחלט כי ראש מנהל התכנון, הגב' בינת שוורץ, תקבע נוסחה חדשה לחישוב שטחים מכוח תמ"א 38 / הריסה ובנייה מחדש ותגיש אותה עד ליום 3.11.15.

הוועדה דחתה את הפרשנות החדשה והמרסנת באשר לזכויות הבנייה, והבהירה, כי המטרה היא דוקא מימוש מלוא פוטנציאל הזכויות בתמ"א 38, שיגרום לכדאיות הפרויקטים והשארת הסמכות ושיקול הדעת לרשויות המקומיות.
המשתתפים הרבים הודיעו, כי הם מתנגדים לכל שינוי שעלול לעכב את ביצוע התוכניות, ולכן הוחלט למנוע את אי-הוודאות באמצעות תיקון מפורש של הצעת החוק להקמת הרשות להתחדשות עירונית.
יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, מר אביגדור יצחקי, הודיע כי בשת"פ עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ ועם ראש מינהל התכנון במשרד האוצר, הגב' בינת שוורץ, יבצעו הליך מהיר של תיקון התמ"א, שיכלול הוראות ברורות לחישוב השטחים בפרויקטים אלה באופן שימנע פרשנויות סותרות.
 
לאור האמור בדיון והמפורט דלעיל, הגב' בינת שוורץ תבחן את העמדות השונות שהועלו בישיבה, בטרם תקבע את עמדתה לנוסחה הסופית.
 
בברכה,

אדריכלית עדנה מור, יו"ר איגוד האדריכלים ומתכנני הערים