סיורים מקצועיים בחו"ל
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

סיור מקצועי ושיט אל עבר בירות ההנדסה והאדריכלות של הים הבלטי בין התאריכים 4.8.17-14.8.17