סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הארגון עם הפנים לחברים בירושלים - "פנים אל מול פנים" – מפגשי ייעוץ להתנהלות פיננסית / כלכלית נכונה בעיר - בשלוחת ירושלים - 10.05.17