סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

סדנת פיתוח מנהלים לבעלי משרדים בענף ההנדסה והאדריכלות - בהנחיית ד"ר מיכל נס-אל