סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה חשובה בנושא: 'פיקוח עליון - משמעויות משפטיות לאור החוק הפסיקה העדכנית' - כרמיאל - 20.07.16