סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאות בנושא תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, 18.05.16, באר שבע