סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הארגון עם הפנים לחברים בצפון הארץ - סיכום ותמונות של מפגשי ייעוץ להתנהלות פיננסית / כלכלית נכונה בעיר - בשלוחת כרמיאל ביום 4.4* לבקשת התכנים (לחברי ארגון בלבד) יש לפנות למזכירות הארגון.