סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מפגש חשוב בנושא סיכוני הסייבר למשרדי הנדסה ואדריכלות – 29.3.15


* לבקשת התכנים (לחברי ארגון בלבד) יש לפנות למזכירות הארגון.