סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מחזור שני לתכנית התנסות מעשית מודרכת ( פרקטיקום ) בגישור באישור הנהלת בתי המשפט