סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הארגון עם הפנים לחברים בצפון הארץ - "פנים אל מול פנים" – מפגשי ייעוץ להתנהלות פיננסית / כלכלית נכונה, חיפה 23.2.16