סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה בנושא הוראות חוק ההגבלים העסקיים בעידן הנוכחי - 22.11.15


* לבקשת התכנים (לחברי ארגון בלבד) יש לפנות למזכירות הארגון.