סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

איגוד מהנדסים גיאוטכניים - הרצאה של ד"ר בנגט פלניוס בנושא מלכודים בהנדסת ביסוס - 25.10.15 (מלון השרון –הרצליה)