סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

סדנה חווייתית וחיונית לשיפור יכולות השכנוע והתקשורת מול מזמיני העבודה שונים ומתן כלים אפקטיביים לשיווק עצמי וניהול מוניטין* לבקשת התכנים (לחברי ארגון בלבד) יש לפנות למזכירות הארגון.