סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הארגון עם הפנים לחברים בדרום הארץ - "פנים אל מול פנים" – מפגשי ייעוץ להתנהלות פיננסית נכונה 12.8.15