סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הארגון עם הפנים לצפון - יום פעילות מרוכז מכללת סלע דעת בכרמיאל 16.6.15