סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

השתלמות עומק בוררים 25.5-29.6.15* לבקשת התכנים (לחברי ארגון בלבד) יש לפנות למזכירות הארגון.