סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מפגש מהנדסים ואדריכלים מהמגזר הערבי 05.05.15

* לבקשת התכנים (לחברי ארגון בלבד) יש לפנות למזכירות הארגון.