סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה בנושא 'פיקוח עליון - משמעויות משפטיות לאור החוק והפסיקה העדכנית' / עו"ד חן בר-און מנחם