סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

קורס הכשרת בוררים ומומחים בשיתוף עם לשכת עו"ד בישראל - מחזור ג'


  • * תכניית הקורס

* לבקשת התכנים (לחברי ארגון בלבד) יש לפנות למזכירות הארגון.