סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מחזור רביעי לתכנית התנסות מעשית מודרכת (פרקטיקום) בגישור באישור הנהלת בתי המשפט