סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

קורס "הפרקטיקה של הרישוי- בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה - 3-24.9.19