סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה מקצועית בנושא: "מווירטואלי למוחשי"- היכרות בסיסית עם עולם הביטוח ומאפייניו השונים - 8.9.19