סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה חווייתית ומעשירה בניהול סיכונים וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות - 25.03.19