סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה בנושא זיהוי ושימוש מושכל ב"שפת גוף" - ירושלים - 12.2.19