סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה בנושא 'בניית תכנית שימור הידע והגנום של החברה - חיפה - 29.1.19