סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה מקצועית בשיתוף מנהל התכנון- בנושא עורכי בקשה - עבודה מול מכוני בקרה 22.1.2019