סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

קורס באנגלית עסקית למהנדסים ואדריכלים עצמאיים - דיבור וכתיבה אוק'- נוב' 2018