סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

קורס בנושא 'הפרקטיקה של הרישוי- בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה' - 10.10.18