סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה מקצועית בשיתוף מנהל התכנון- בנושא עורכי בקשה- עבודה מול מכוני בקרה - חיפה - 24.7.18