סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מחזור שלישי לתכנית התנסות מעשית מודרכת (פרקטיקום) בגישור באישור הנהלת בתי המשפט