סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מפגש הרצאות העשרה בנושא כלים אפקטיביים למינוף פעילות בעלי משרדים בענף ההנדסה והאדריכלות בשלוחת פעילות הארגון בבאר שבע - 30.04.18