סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מפגש הכולל הרצאה בנושא סקירת התהליכים הדיגיטליים בהובלת מנהל התכנון לשיפור תהליכי הרישוי - 21.02.18