כנסים ואספות שנתיות של הארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

שר התחבורה ישראל כץ בכנס הארצי שנתי של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים-הראיון המלא 8.12.2016