ארכיון ניוזלטרים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים לצמיתות - החלה רטרואקטיבית!

 
חברים יקרים,
כפי שהבאנו לידיעתכם בהודעתנו מיום 9.1.14 בנושא
הארכת תוקפה של תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים לצמיתות,
הרינו להביא לעיונכם את פרוטוקול ישיבת ועדת חוק, חוקה ומשפט מיום 15.1.14 (מופיע בקישור דלהלן)
אשר דנה בנושא החלה רטרואקטיבית של התקנה עקב
האיחור בפרסום.
 
מיותר לציין, כי העובדה שהתקנה הינה "הוראת קבע" ולא
 "הוראת שעה", הינה בעלת חשיבות רבה, לרבות בעניין,
החלת העיקרון הגלום בתקנה זו אל מול הרשויות המקומיות
וגופים נוספים אשר להם תקנות ייעודיות אחרות.
כפי שתוכלו להיווכח, האמור מתואר באופן מפורט במכתבו
של יועמ"ש הארגון בנושא מיום 9.2.14 (מופיע בקישור דלהלן).


לפרוטוקול ישיבת הועדה מיום 15.1.14 לחץ/י כאן
למכתבו של יועמ"ש הארגון בנושא לחץ/י כאן

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי)
מנכ"ל