שירותים ומידע לחברים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הסדר ייחודי (הצעה) לחברי הארגון בניהול חשבון עסקי בבנק אוצר החייל

חברים יקרים,

במסגרת פעילותו הענפה של הארגון ובתהליך שארך מס' חודשים,  הגיע הארגון בעזרת כלכלן מלווה מטעמו, להסדר (הצעה) עבור חבריו, עם נציגי בנק אוצר החייל. 
ההסדר (הצעה) כמפורט באמצעות הקישור מטה, תקף לכלל החברים ומיועד לרווחתם.

נוכח קיומם של הסדרים (הצעות) דומים/אחרים המתפרסמים מעת לעת על ידי בנקים שונים לקהל הרחב ולקבוצות יעד שונות, ההתקשרות עם הבנק על בסיס הנתונים המפורטים בהסדר (הצעה), ראוי שתעשה לאחר בדיקה ובחינה מראש של מהות ההסדר המוצע (הצעה), מרכיביו וכדאיותו (ע"י החבר המעוניין בשירות המוצע ע"י הבנק).  

לתשומת ליבכם - להסרת ספק הסדר (הצעה) זה אינו מטעם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל והוא לא יהיה בשום מקרה אחראי לתוכנה ו/או למימושה על ידי חבריו.  

** מימוש ההסדר (הצעה) מותנה בתשלום דמי חבר לשנת 2015 או 2016 ובאישור מזכירות הארגון 


לקבלת פרטים בדבר הזכאות הארגונית למימוש ההסדר (הצעה), יש לפנות אל גב' זילפה סריקוב באמצעות דוא"ל:

rishum@iocea.org.il

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי), מנכ"ל